Saturday, January 29, 2011

ada kah anda sudah bersedia??
  • memelihara ank tak sah taraf?
  • mghdap penyakit brjgkit?? HIV?? AIDS??
  • bunuh diri?
  • institusi keluarga berpecah belah?
  • tergadai matruah dan harga diri?

No comments:

Post a Comment